soğuk zincir

Soğuk Zincir Lojistiği Nasıl Olmalıdır?

Soğuk zincir lojistiği, bozulabilir ürünlerin durumuna uygun belirlenmiş olan ısı kriterleri aralığında saklanmasını ve taşınmasını sağlayan lojistik çeşididir. Gıda, ilaç ve diğer bozulabilir ürünler zorunlu olarak kendilerine özel belirlenmiş ısı kriterleri ile saklanması ve taşınması gerekir. Bu şekilde taşınacak olan ürünlerin herhangi bir bozulmaya karşı korunması için soğuk zincir lojistiğine ihtiyacı vardır.

Soğuk zincir lojistiğinde taşınacak olan ürünün hiçbir hasar görmeden istenilen şartlarda teslim edilmesi temel amaçtır. Bu lojistik yönteminde her ürünün taşınması sırasında kendine özel ısıya sahip olması gerekir. Bu ısı kontrolü taşınacak ürünlerin yalnız taşıma esnasında değil; depolanması, araçlara yüklenip boşaltılmasında, aktarım işlemlerinde ya da perakende noktasına yerleştirilirken de takip edilmesi gerekir.

Soğuk zincir taşımacılığı, tedarik aşamasından nakliye aşamasına kadar olan tüm aşamalar boyunca özen ve büyük bir özveri gerektirir.

Soğuk Zincir Lojistiği Nelere İhtiyaç Duyar?

Soğuk zincir lojistiği gerçekleştiren lojistik şirketleri, uygun saklama koşulları ve sıcağa duyarlı ürünlerin taşınması yönetmeliği ile ilgili bilgi sahibi olan şirketlerdir. Bu teknolojinin en önemli unsuru, tedarik zincirinin çeşitli adımlarını birbiri ile entegre etmek ve kontrol etmektir. Bu kontrol bilgi gerektirdiği gibi gıda güvenlik verileri de gerektirir. Bu veriler, gıda çeşitlerine göre şekillenir. Sürekli değişiklik gösteren veriler, soğuk zincir lojistik şirketleri tarafından akıllı teknolojiler aracılığı ile takip edilir.

Gıda güvenlik verileri; gönderi ağlarını ve gıda koşullarının gıda güvenlik standartlarına uygun saklama talimatları ile anlamlı şekilde bir araya getirir. Bir araya gelen veriler; lojistik firmalarının ulaştırma planlayıcılarına, zamanlamadan doğru ekipman seçimine, ulaştırma yöntemleri ile ilgili akılcı kararlar alma yeteneği sunar. Bunun neticesinde de planlayıcılar, soğuk zincir lojistiği üzerindeki riskleri azaltılmak için yeni teknolojilerden yararlanır. Soğuk zincir ürünlerini güvenlik koşulları altında, tedarikçilere ve tüketicilere ulaştırır.

Teknolojik ekipmanlar aracılığı ile maksimum güvenlik sağlayarak tedarik zincirinin her aşamasında üst düzey taşımacılık faaliyetleri sürdüren lojistik firmaları, taşıdıkları ürünlerin ihtiyacı olan koşullara uygun yöntemlerden yararlanır.

Soğuk Zincir Lojistiğinde Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Soğuk zincir lojistiği çeşitli süreçleri kapsar. Tüm bu sürecin büyük bir titizlikle takip edilmesi gerekir. Söz konusu süreç; sıcağa duyarlı ürünlerin özelliklerine göre belirli ısıda tutularak güvene alınmasını gerektirir.

  • Soğuk zincir uygulamasının ana unsurlarından biri soğutma sistemleridir. Soğutma sistemleri ilaç, gıda gibi belli bir ısıda tutulması gereken maddelerin, depolanması ve nakliyeye uygun koşulların sağlanması şeklinde düzenlenir.
  • Soğuk zincir lojistiğinin bir diğer önemli aşaması ise tesistir. Ürünlerin depolanması, ürün işleme ve dağıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi için uygun tesislere ihtiyaç duyulur.
  • Bir diğer önemli unsur ise soğuk taşımacılık ve soğuk işlemedir. Soğuk taşımacılık, sabit ısı ve gerekli nem koşullarını sağlayan, ürün bütünlüklerini korumaya yarayan konveyörler gerektirir. Soğuk işleme ise gerekli sağlık koşullarının sağlanması ve korunması için kasalar, kutular ve paletlerden yararlanır.

Doğru paketleme, uygun nakliye ekipmanları, özenle seçilen nakliye yolu, zaman kontrolü gerektiren bu karmaşık koreografi sürecinin her aşaması veriye dayalı ve uzman lojistik ekipleri ile güvenle oluşturulabilir.

Soğuk Zincir Lojistiğinin 4 Önemli Aşaması Nedir?

Soğuk zincir lojistiği deniz ürünleri, hayvansal gıdalar, dondurulmuş ürünler, ilaçlar ısı duyarlılığı yüksek olan ürün taşımacılığıdır. Bu ürünlerin işletmelere, tedarikçilere ya da tüketicilere ulaştırılması sırasında gerekli olan koşullar, gıda güvenliğinin önemli bir parçasıdır. Soğuk zincir yönetimi sırasında ortaya çıkabilecek ufak bir kırılma ve aksaklık, gıda güvenliğini tehdit edebilir. Bu nedenle de doğru teknolojilerin kullanımı, oluşabilecek aksaklıklara hızlı ve dinamik çözümler sunmak açısından oldukça fazla önemlidir.

Soğuk zincir yönetimi dört farklı aşamadan meydana gelir. Bu aşamalar;

  1. Soğuk zincir ürünlerinin, üretim deposundan nakliye araçlarına yüklenmesi,
  2. Ürünlerin soğuk zincir araçlarından soğuk hava depolarına boşaltılması,
  3. Soğuk hava depolarından nakliye aracına aktarılması,
  4. Nakliye aracından tüketiciye iletilmesinden oluşur. 

Bu aşamaların hepsi uzman kişiler tarafından herhangi bir hataya karşı büyük bir titizlikle kontrol edilir. Uygun bir planlama, profesyonel bir işçilik ve teknolojik ekipmanlar ile yürütülen soğuk zincir taşımacılığında maksimum hijyen ve ısı kontrolü sağlanır. Tedarik zinciri gıda güvenlik yönetmelikleri kapsamında, tedarikçi ile buluşturulur.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *